Chromolithography

18 October 2010 § Leave a comment

Nederlands: Chromolithografie
Engels: Chromolithography
Duits: Chromolithographie
Frans: Chromolithographie

Chromolithografie is de verzamelterm voor de verschillende technieken waarmee het mogelijk is lithografieën in kleur te drukken.
            In de jaren tien en twintig van de negentiende eeuw werd al geëxperimenteerd met het drukken van lithografieën in kleur. Vanaf 1840 werd de techniek steeds vaker toegepast voor illustraties. Verschillende methoden werden hiervoor gebruikt, die worden samengevat onder de naam chromolithografie. De term behelst dus verschillende technieken van kleurenlithografie, maar wordt over het algemeen alleen gebruikt voor de ‘commerciële’ lithografie, waarbij lithografische kleurendrukken die als kunstobjecten zijn vervaardigd buiten beschouwing worden gelaten. « Read the rest of this entry »

Advertisements

Where Am I?

You are currently browsing the chromolitography category at PRINTING ILLUSTRATED.